Blower door test
Test vzduchotesnosti
Test vzduchotesnosti
Blower door test.
Pokračujte nižšie

Test vzduchotesnosti alebo tzv. Blower door test vie odhaliť nežiaduce prenikanie vzduchu v  počiatočnom štádiu výstavby domu. Pomocou neho sa netesné miesta nájdu a dajú sa hneď opraviť. Zákazník má zaručenú vyššiu kvalitu stavby.

Test vzduchotesnosti alebo tzv. Blower door test vie odhaliť nežiaduce prenikanie vzduchu v  počiatočnom štádiu výstavby domu. Pomocou neho sa netesné miesta nájdu a dajú sa hneď opraviť. Zákazník má zaručenú vyššiu kvalitu stavby.

Tento test sa začal aplikovať najprv na drevostavbách. Bolo dôležité zabrániť prenikaniu vodných pár z interiéru stavby do obvodovej konštrukcie, aby sa zabránilo prevlhčovaniu tepelnej izolácie. Vlhká tepelná izolácia stráca svoje izolačné vlastnosti.

Postupom času sa tento test začal používať aj pre murované stavby, pretože úroveň vzduchotesnosti má priamu súvislosť s kvalitou či nekvalitou vyhotovenia stavby.

Podstatou Blower door testu podľa normy STN EN 13829 spočíva v stanovení celkovej intenzity výmeny vzduchu (n50).

Je to číslo bez rozmeru udávajúce pomer objemového toku vzduchu netesnosťami obálky budovy pri referenčnom tlakovom rozdiele 50 Pa a celkového objemu vo vnútri budovy (koľkokrát za hodinu sa vymení vzduch v celom objeme budovy pri danom tlakovom rozdiele). Pri teste sa vlastne nepriamo zistí, či budova spĺňa podmienky na prípustnú „stratovosť“ tepelnej energie cez obálku budovy. Zároveň pri tomto testovaní odborníci vyhľadávajú miesta a rozsah netesností v plášti budovy, ktoré spôsobujú zbytočné úniky tepla z budovy, alebo v lete prenikanie tepla do budovy (zvýšené náklady na klimatizáciu).

Pri diagnostike budovy sa na vyhľadávanie netesných miest používa termokamera, anemometer, dymostroj, dymové tyčinky a iné pomôcky.

n50 = V50 V

Číslo udáva, koľkokrát za hodinu sa vymení vzduch v celom objeme budovy pri danom tlakovom rozdiele 50 Pa. Napríklad nameraná hodnota 0,7 znamená, že každú hodinu sa cez netesnosti v obálke budovy vymení 70 % vzduchu pri rozdiele tlakov 50 Pa.


n50: je intenzita výmeny vzduchu pri tlakovom rozdiele 50 Pa (1/h)
V50: je objem vzduchu, ktorý prejde cez netesnosti za 1 hodinu pri tlakovom rozdiele 50 Pa
V: je vnútorný objem vzduchu v budove (m3)

Budovy podľa tohto merania
môžeme rozdeliť nasledovne:
Existujúce budovy
n50 ≤ 4,5/h s prirodzeným vetraním.

Bežné budovy
n50 ≤ 1,5/h s núteným vetraním.

Nízkoenergetické budovy
n50 ≤ 1,0/h s rekuperáciou tepla pri vetraní.
Energeticky pasívne budovy
n50 ≤ 0,6/h.

CENNÍK
Prvé meranie vzduchotesnosti v priebehu výstavby rodinného domu.
Slúži pre včasnú identifikáciu netesných miest a následnú opravu:
180 €
Opakované meranie:
160 €
Nadštandardná príprava budovy na test, detailné vyhľadávanie chýb:
15 €/hodina
Prepravné náklady (zo sídla firmy tam a späť)
0,19 €/km
Prvé meranie vzduchotesnosti v priebehu výstavby rodinného domu.
Slúži pre včasnú identifikáciu netesných miest a následnú opravu:
180 €
Opakované meranie:
160 €
Nadštandardná príprava budovy na test, detailné vyhľadávanie chýb:
15 €/hodina
Prepravné náklady (zo sídla firmy tam a späť)
0,19 €/km
Test zahŕňa obhliadku objektu, meranie, vyhľadávanie netesností v rozsahu 1 hodiny (za každú hodinu navyše sa účtuje podľa cenníka), vyhotovenie protokolu v digitálnej forme.

Pri vzdialenosti do 50 km od sídla firmy sa prepravné náklady neúčtujú.

Uvedené ceny platia pre stavby s plochou do 200m2.

Uvedené ceny sú bez DPH.
Najkritickejšie miesta:
komín (tvárnice sú prievzdušné)
napojenie okien a dverí na stenu
napojenie obvodových stien na základovú dosku
zdvižnoposuvné okná, ktoré sú utesnené tzv. štetinkami
spoje na parozábrane
všetky prestupy cez parozábranu (elektrika, kanalizácia, digestor...)
Výhody vzduchotesného domu:
znížené tepelné straty
znížené riziko kondenzácie v obvodovej konštrukcii budovy
znížená možnosť znečisťovania interiéru nefiltrovaným vzduchom
už žiadny pocit „prievanu“, lebo nemá kade prúdiť vzduch
znížená hlučnosť vo vnútri budovy
Kontaktný formulár
Zavolajte pre viac informácií
Fakturačne údaje
MIRANO, s.r.o.
Mrzáčka 834, 029 57 Oravská Lesná
IČO: 36430200
DIČ: 2022004380
IČ DPH: SK2022004380